• Het Bronovo van Nu

  • Leeggehaald door de RvB van het HMC

  • Leeggehaald door de RvB van het HMC

  • Zo werd het Bronovo na toevoeging 3de ster in 2014

De Stichting

Wij zijn een rechtspersoon in de vorm van een stichting zonder winstoogmerk! Het doel van de stichting is het behoud en het openhouden van het ziekenhuis Bronovo op de huidige locatie.

Sedert de aankondiging van de Raad van Bestuur van het HMC in 2019 om uiterlijk 2024 het Bronovo te sluiten, ijvert de Stichting Houd Bronovo Open dit doel te bereiken met behulp van vrijwilligers, artsen, juristen, ondernemers, economen en gewone burgers.

Het dichtgaan en het slopen van de huidige locatie is fataal voor de gezondheidszorg in Den Haag Noord, Scheveningen, Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Ypenburg. Ruim 120.000 mensen zullen door de sluiting verstoken blijven van tijdige en adequate zorg.

Recentelijk werd een serieus bod uitgebracht op de overname van het Bronovo ziekenhuis om het vervolgens als ziekenhuis op de locatie te behouden voor planbare zorg, basis-spoedzorg, ouderen zorg, diagnostiek, onderwijs en opleiding.

Dit bod werd gedaan door Chris Oomen, die zijn sporen in de gezondheidszorg zorg heeft verdient en die de overname ziet als een maatschappelijke verplichting zonder daarvoor ook maar iets terug te krijgen. Een unieke kans!

Alhoewel in eerste instantie negatief door de Raad van Bestuur van het HMC op het bod werd gereageerd, komen adhesie betuigingen voor het plan steeds sterker naar voren. Ook uit de politieke hoek, waar men langzamerhand door schade en schande heeft moeten constateren dat het tot nu toe gevoerde gezondheidsbeleid volledig is mislukt. Het sluiten van een modern goed geoutilleerd ziekenhuis is uit den boze.

Met de slogan de juiste zorg op de juiste plek is het behoud van het Bronovo ziekenhuis niet anders dan gerechtvaardigd. De stichting zal tot het verkrijgen van zekerheid over het behoud blijven strijden.

Opgericht op 22 januari 2021

Gevestigd te ‘s-Gravenhage
KvK-nr:81661932

      Bank: NL54ABNA 0891890823
               Bestuur: Drs. J.E. Sluimers, voorzitter
                               Mr. R.F.M. Bijloos, secretaris
                                       Drs. L.J.E. Smits, penningmeester